Алеф Преводи ООД
За нас PDF Print

„Алеф Преводи” ООД е създадена през 2007г. с основен предмет на дейност извършване на преводачески услуги, консултации и др. Дружеството е сключило с МВнР договор № 1356 от 17.09.2009г., валиден до 01.01.2013г. и нов договор № 2145 от 14.01.2013 г. за извършване на официални преводи на документи и други книжа от български на чужди езици и от чужди на български език.

Разполагаме с малък, но квалифициран екип от преводачи, които извършват писмени и устни преводи на високо професионално ниво. Извършваме преводи от/на английски, немски, френски, италиански, испански, турски, гръцки, словенски, сръбски и хърватски езици, както и заверка и легализация на документи и други книжа в консулски отдел на МВнР.

Коректността в отношенията и изпълнение на възложената работа в срок и качествено е от особено важно значение за нас. Писмените преводи, които се извършват от „Алеф Преводи“ ООД, отговарят на правилата на добросъвестната търговска практика за съответната услуга и приетите от Изпълнителя изисквания на Клиента.