Нашите преводачи PDF Print

Всички преводачи са подписали нотариално заверени декларации, че носят отговорност за верността на извършваните от тях преводи и отговарят на изискванията на МВнР за квалификация. Разполагаме с преводач от английски език – юрист, преподавател в Медицински университет – София, инженер и други специалисти, които осигуряват професионално издържани преводи в съответната област.