Възлагане на поръчка PDF Print

Поръчката се смята за възложена след уточняване на всички параметри като вид на услугата, обем, срок за изпълнение и потвърждаването й от двете страни на място в офиса на дружеството, по факса или по електронната поща. Вж. „Общи условия“