Услуги PDF Print

Преводи от/на английски, руски, немски, френски, италиански, испански, турски, гръцки, словенски, сръбски и хърватски езици. Извършваме юридически /съдебни решения, договори, фирмена документация, свидетелства за съдимост и др./, медицински, икономически, технически и др. специализирани преводи. Вж. „Общи условия“

Писмени преводи: Цената на услугата писмен превод зависи от срока за изпълнение и спецификата на превеждания текст и се определя като определена сума за 1800 знака с интервалите /characters with spaces/, което представлява една стандартна преводаческа страница. Стандартният превод се извършва в рамките на четири работни дни и предполага текст до 7 стр. на ден. За поръчки с общ обем над 50 стр. се предлага отстъпка в зависимост от случая. За бърза поръчка /в рамките на 2 работни дни/ към цената за стандартна поръчка се добавят 30%, а за експресна поръчка /в рамките на един работен ден/ се добавят 50% върху основната цена за съответния език. При превод на пакет документи, цената за всеки документ се изчислява по отделно, като за минимален обем на един документ се приема 1 стр., независимо от броя на знаците.  Срокът за изпълнение започва да тече от момента на получаване и/или потвърждаване на поръчката в офиса на дружеството, по факса или на адреса на електронната поща и се договаря според желанието на клиента и обема на възложената работа.

Легализация на официални документи с апостил в Министерство на правосъдието, в Министерство на образованието и науката и в Министерство на външните работи, заверка на документи в държавни учреждения, заверка на подписа на преводача. Цената за заверка на подписа на преводача и легализация в консулски отдел на МВнР зависи от обема, срока и вида на услугата и е съобразена с тарифата на МВнР за заверки и легализации на документи. Консулски отдел на МВнР е определил три вида срок за заверки и легализация – обикновена /в рамките на 4 работни дни/, бърза /1 работен ден – документите се подават за заверка от 10:00 до 12:00 ч. на съответния работен ден / и експресна /документите се подават от 10:00 до 12:00 ч. на съответния работен ден и се получават между 14:00 и 15:00 ч. същия ден/. Преди да се извърши легализация в консулски отдел на МВнР, съответният български документ се заверява в определено министерство или ведомство на Република България, като срокът и цената са различни.

Устни преводи: Цената на устните преводи се определя обикновено на час или ден в зависимост от вида на услугата, спецификата на тематиката и срока за изпълнение.

Редакция на превода – извършва се от заклет преводач по желание на клиента. При легализация на превода е задължително изискване.

 

Редакция от експерт-редактор – извършва се от специалист в съответната област, напр. медицина, право, по желание на клиента